Door Tim van Tongeren op 26 juni 2013

Bijdrage Fractievoorzitter PrO

 

In de gemeenteraad van Oegstgeest werkt de PvdA samen met GroenLinks in Progressief Oegstgeest (PrO). Door deze samenwerking zijn  we in staat een stevig progressief geluid te laten horen in een overwegend rechtse raad.

Voor welke onderwerpen maakt PrO zich hard? Allereerst werken we er hard aan Oegstgeest financieel gezond te maken en te houden. De crisis gaat onze gemeente niet voorbij hetgeen we merken aan de moeizame ontwikkeling van Nieuw Rhijngeest. Dit project heeft de gemeente veel geld gekost en we verwachten weinig verbetering op korte termijn. Dat zet de financiën onder druk.  Juist  dan is het progressieve geluid nodig. Vooral  om de sociale agenda overeind te houden.

De gemeente krijgt op dit punt grote verantwoordelijkheden en wij zijn er voor  dat degenen die van sociale en welzijnsvoorzieningen afhankelijk zijn op ons kunnen blijven rekenen. De 3D –operatie krijgt daarom veel aandacht van de fractie. Zo houden we ook de ontwikkelingen rond Hofwijck  nauwlettend in de gaten. Wij willen voor de bewoners een voor hen  passende woonomgeving en goede verzorging. Ook op het gebied van de duurzaamheid blijven we actief want we willen ook aan de generaties na ons denken. Waar we trots op zijn is dat we in samenspraak met de bewoners een toekomstvisie voor Oegstgeest hebben ontwikkeld waarin de gemeente duidelijk de rol krijgt van meedenk- en meewerkgemeente.

Veel mensen in Oegstgeest zijn actief in duurzaamheidsprojecten, in ontwikkelingsprojecten, op het gebied van de gezondheidzorg en willen hun kennis en ervaring graag met anderen delen. In Oegstgeest maar ook in landen in Afrika, Azië en Zuid- en Midden-Amerika. Daarvoor is het Dorpslab ontwikkeld en steunen we initiatieven vanuit de CXivil  Society Club. Hiermee geven we vorm en inhoud aan de Oegstgeester gemeenschap en sluiten we aan op de behoefte aan een menselijke maat.

Voor de komende periode staan we voor een aantal ingrijpende besluiten. Er moet worden bezuinigd maar waarop? Op de sportvoorzieningen? Het zwembad? De voorzieningen? We weten dat niet alles kan maar zullen bij onze afwegingen altijd het belang van de zwakkeren in onze samenleving voorop stellen.

Tot slot vindt er een discussie plaats over de toekomst van Oegstgeest. Daarbij geldt voor ons dat Oegstgeest als gemeenschap willen behouden, een gemeenschap die actief en betrokken is en ook buten de eigen grenzen kijkt. Een gemeenschap die gehoord wil worden en mee wil denken, mee wil doen. Daar zullen we zeker rekening mee houden als we over bezuinigingen gaan praten en wanneer we het zullen hebben over de toekomst van Oegstgeest.

 

Tim van Tongeren

Tim van Tongeren

  Mijn inspiratie We wonen naar tevredenheid in een van de mooiste dorpen van Nederland en onze kinderen hebben er een fijne jeugd (gehad). Dat geven we graag door aan anderen en aan de toekomstige generatie. Dat betekent voor mij aandacht voor Oegstgeest als gemeenschap, de menselijke maat, zorg voor anderen, aandacht en zorg voor

Meer over Tim van Tongeren