PvdA Bestuur

Jan Hermans

Jan Hermans

Vice-voorzitter

Marja Kraakman

Marja Kraakman

Voorzitter

René Sepers

René Sepers

Kandidaat-bestuurslid (secretaris)

Remco Veenstra

Remco Veenstra

Bestuurslid

plaatsvervangend commissielid PrO in de commissie ruimte en plaatsvervangend commissielid PrO in de commissie burger;
Gerritjan van Oven

Gerritjan van Oven

Kandidaat-bestuurslid