Standpunten

Zoeken

Behoud en versterking van het groene karakter van onze gemeente

Deze tekst is nog in bewerking

Lees verder

Bestuur en regionale samenwerking

Deze tekst is nog in voorbereiding

Lees verder

Cultuur

Deze tekst is nog in bewerking

Lees verder

Duurzaamheid

Deze tekst is nog in bewerking

Lees verder

Gemeentelijke financien

Deze tekst is nog in bewerking

Lees verder

Goed en betaalbaar openbaar vervoer

Deze tekst is nog in bewerking

Lees verder

Lokale economie

Deze tekst is nog in bewerking

Lees verder

Nieuw Rhijngeest

Deze tekst is nog in bewerking

Lees verder

Ouderenbeleid

Deze tekst is nog in bewerking

Lees verder

Sociaal vangnet

Sociaal vangnet Een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, dat is onze opdracht. Wij staan voor eerlijk delen en werken aan het verkleinen van de verschillen tussen arm en rijk. Wie (even) niet kan moet kunnen rekenen op een fatsoenlijk vangnet. Het gaat daarbij niet alleen om een behoorlijk inkomen maar ook om zaken als goede zorg en huisvesting. Ons standpunt Door de economische crisis is werk en armoedebestrijding nog urgenter geworden. De eerste tekenen zijn al zichtbaar dat vooral jongeren, laagopgeleiden, eenoudergezinnen en nieuwe Nederlanders de eerste slachtoffers worden van de crisis. De beste vorm van armoedebestrijding is werk. Alle Nederlanders moeten de kans krijgen om mee te doen. Wie toch zijn baan verliest of niet kan werken, laten we niet in de steek: de PvdA zorgt voor een solide vangnet.

Lees verder

Zwembad Poelmeer

Deze tekst is nog in bewerking

Lees verder