kandidaat bestuurslid

Tim van Tongeren

Tim van Tongeren

Over Tim van Tongeren

tim@progressiefoegstgeest.nl

 

Mijn inspiratie
We wonen naar tevredenheid in een van de mooiste dorpen van Nederland en onze kinderen hebben er een fijne jeugd (gehad). Dat geven we graag door aan anderen en aan de toekomstige generatie. Dat betekent voor mij aandacht voor Oegstgeest als gemeenschap, de menselijke maat, zorg voor anderen, aandacht en zorg voor een duurzame ontwikkeling. En het bestrijden van negativisme, doemdenken en bekrompenheid. Samenwerken met mensen die ook iets voor een ander willen betekenen.

Mijn portefeuille
Als fractievoorzitter is het mijn taak de politieke lijn zoals vastgelegd in ons verkiezings- en ons collegeprogramma te bewaken. Daarnaast ben ik lid van de Commissie Burger en de Commissie voor Onderzoek van de Rekening (COR), zeg maar de Commissie Financiën. Verder ben ik in voorkomende gevallen commissievoorzitter.

Mijn inzet en resultaten
Onder de huidige omstandigheden houd ik me vooral bezig met de (gevolgen van) de visienota, de kaders voor de herinrichting van de gemeentelijke organisatie, ASC, NRG, de gemeentefinanciën, de sociale agenda, verkeer en veiligheid en alle andere, meer politiek gevoelige onderdelen waar mijn bijdrage voor wordt gevraagd.

Profiel
Sinds de beginjaren ’90 woon ik in Oegstgeest. Ben getrouwd met Marja Kraakman en we hebben een volwassen zoon en een volwassen pleegdochter. Ben als politicoloog en als econoom afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Werkzaam als directeur aan de Haagse Hogeschool, lid van het dagelijks bestuur van de landelijke sectorraad Hoger Economisch Onderwijs, bestuurslid van de Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheid, voorzitter Landelijk Overleg Bestuurskunde en enkele andere nationale en internationale nevenfuncties. Voormalig bestuurslid Stichting Jenaplanonderwijs Diemen, voormalig jeugdvoorzitter UDO. Al lang politiek actief voor de PvdA.
Ik houd als Vriend van het Festival voor Oude Muziek van, u raad het al, klassieke muziek maar ben daarin bepaald niet eenkennig en kan moderne muziek ook erg waarderen.
Lees graag en veel en ben liefhebber van de bergsport.