Alle mensen

Marja Kraakman

Marja Kraakman

Voorzitter

René Sepers

René Sepers

Kandidaat-bestuurslid (secretaris)

Gerritjan van Oven

Gerritjan van Oven

Kandidaat-bestuurslid

Tim van Tongeren

Tim van Tongeren

voorzitter fractie PrO

Ria Pasterkamp

Ria Pasterkamp

Commissie Ruimte. Onderwerpen: o.a. ruimtelijke ordening, duurzaamheid, afvalinzameling, groen(onderhoud) en verkeer
Gerlof Kruidhof

Gerlof Kruidhof

Raadslid

Commissie Ruimte. Onderwerpen: o.a. ruimtelijke ordening, duurzaamheid, afvalinzameling, groen(onderhoud) en verkeer
Jan Hermans

Jan Hermans

Vice-voorzitter

Remco Veenstra

Remco Veenstra

Bestuurslid

plaatsvervangend commissielid PrO in de commissie ruimte en plaatsvervangend commissielid PrO in de commissie burger;
Nico Schrijver

Nico Schrijver

Eerste Kamerlid PvdA