Alle mensen

Willem van Bork

Willem van Bork

Bestuurslid

Marja Kraakman

Marja Kraakman

Voorzitter

René Sepers

René Sepers

Bestuurslid (secretaris)

Gerritjan van Oven

Gerritjan van Oven

Bestuurslid

Tim van Tongeren

Tim van Tongeren

kandidaat bestuurslid

Ria Pasterkamp

Ria Pasterkamp

Commissie Ruimte. Onderwerpen: o.a. ruimtelijke ordening, duurzaamheid, afvalinzameling, groen(onderhoud) en verkeer
Jan Hermans

Jan Hermans

Vice-voorzitter

Remco Veenstra

Remco Veenstra

Bestuurslid (penningmeester)

verbinding met bestuur PrO/lid bestuur PrO