Alle mensen

Marja Kraakman

Marja Kraakman

Webmaster PvdA en Voorzitter Progressief Oegstgeest

Kees Burger

Kees Burger

Steunfractielid Progressief Oegstgeest namens PvdA

René Sepers

René Sepers

Bestuurslid (secretaris en webmaster)

Gerritjan van Oven

Gerritjan van Oven

Bestuurslid

Tim van Tongeren

Tim van Tongeren

Penningmeester

Ria Pasterkamp

Ria Pasterkamp

Gemeenteraadslid Progressief Oegstgeest namens de PvdA

Commissie Ruimte. Onderwerpen: o.a. ruimtelijke ordening, duurzaamheid, afvalinzameling, groen(onderhoud) en verkeer
Jan Hermans

Jan Hermans

Voorzitter PvdA

Remco Veenstra

Remco Veenstra

Bestuurslid (penningmeester)

verbinding met bestuur PrO/lid bestuur PrO