Over ons

De lokale afdelingen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn op 30 november 1993 overeengekomen om in 1994 samen de Gemeenteraadsverkiezingen in te gaan met het doel gestalte te geven aan een gezamelijke progressieve politiek binnen de gemeente Oegstgeest. Als naam werd gekozen voor Progressief Oegstgeest (PrO).

Een van de voornaamste redenen voor de vorming van dit samenwerkingsverband is dat een wat grotere partij  meer kans heeft om haar wensen te realiseren dan meerdere kleine partijen.

In mei 2001 trad ook D66 toe tot Progressief Oegstgeest. Helaas heeft D66 om haar moverende redenen gemeend om zich terug te moeten trekken uit Progressief Oegstgeest om vanaf 1 juli 2013 zelfstandig door te gaan.

De Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn sindsdien weer gezamenlijk verder gegaan.

In de periode 2010-2014 was er een coalitie waar PrOgressief Oegstgeest aan deelnam. Van 2014 tot eind maart 2018 heeft Progressief Oegstgeest met 3 zetels als oppositiepartij in de gemeenteraad gezeten. Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen 2018 maakt PrO onderdeel uit van de coalitie met VVD en CDA en met een wethouderspost. In de gemeenteraad bezetten we 4 zetels. Zie ook button PrO op deze site of kijk op www.progressiefoegstgeest.nl.