Door op 24 juni 2013

Bijdrage PrO wethouder

——————-

Het eerste half jaar is alweer bijna voorbij. Kennismaken met de mensen en de vraagstukken in Oegstgeest. En vervolgens proberen de weg tot veranderingen, noodzakelijke veranderingen, uit te stippelen. 

En dat in een context van grote bezuinigingen en grote nieuwe taken voor gemeenten. Maar daarmee zeg ik ook dat het een boeiende opdracht is, een opdracht om voor de inwoners van Oegstgeest namens PrO een stevig fundament te bouwen. Deze weken zijn de laatste raadsvergaderingen voor het reces en staan de jaarrekening en de perspectiefnota op de agenda, analyse en vooruitkijken op één avond, 4 juli. We zetten als college daarin stappen, maar we weten dat de uiteindelijke resultaten nog wel even op zich laten wachten. Wat dat betreft lijkt het een tanker in het kanaal, het duurt even voor je zover bent.

En dat terwijl de bewoners al veel sneller zullen merken dat  er nog meer bezuinigd moet worden. In de sporttarieven, bij het onderhoud van de wijken, in het voorzieningenniveau. En vervolgens blijft er veel over om blij van te worden.Een prachtige woonomgeving met actieve bewoners die veel initiatieven nemen. Daarmee komen we deze lastige periode prima door lijkt me!