Gemeenteraadslid Progressief Oegstgeest namens de PvdA

Ria Pasterkamp

Commissie Ruimte. Onderwerpen: o.a. ruimtelijke ordening, duurzaamheid, afvalinzameling, groen(onderhoud) en verkeer
Ria Pasterkamp

Over Ria Pasterkamp

ria@progressiefoegstgeest.nl

Mijn inspiratie
Ik wil niets liever dan dat ieder tot haar recht komt, ieder erbij hoort en zijn bijdrage kan leveren. Die drive hoort bij mijn geloof in Jezus. In de Raad kun je bijdragen aan die goede samenleving. Een geluk bij een ideaal is dat ik (meestal) veel plezier heb in het raadswerk. Je kunt me ervoor wakker houden!

Mijn portefeuille
valt onder de commissie burger: WMO, sociale zaken, jeugdzorg. Ik ben commissievoorzitter en daarom lid van het presidium, de commissie die de agenda van de Raad vaststelt. Met twee zaken houd ik mij in het bijzonder bezig: groene speelruimte voor kinderen en volwassenen en Hofwijck.

Mijn inzet en resultaten
Door de vertraging is de groene speeltuin in Nieuw Rhijngeest nog niet klaar. Maar hij komt er wel! Op de gemeentelijke website is een link opgenomen naar wandel- fiets en vaarroutes in de omgeving In de vorige periode heeft PrO van Oegstgeest een millenniumgemeente weten te maken, nu is er systematisch aandacht voor duurzaamheid, waaronder ook ontwikkelingssamenwerking De gemeente bestudeert mede dankzij PrO nu de mogelijkheden om van iedereen die een uitkering ontvangt een tegenprestatie naar vermogen te vragen. Hij of zij wordt niet afgeschreven, maar krijgt de kans op eigen wijze een bijdrage ter leveren aan dorp of regio. Ik heb vanaf 2010 voortdurend aandacht gevraagd voor de toestand van Hofwijck, uitlopend in een hoorzitting in 2011. Sindsdien zet de Raad voortdurend druk op de eigenaar om tot de noodzakelijke vernieuwing te komen. Bij de Brandweerkazerne is een zebra aangelegd op verzoek van (bejaarde) omwonenden

Profiel
Geboren in 1960, getrouwd, vier kinderen, van wie er twee studeren en nog twee (tweeling) thuis wonen. Ik heb theologie gestudeerd en werk als predikant-geestelijk verzorger in het LUMC. Naast het raadswerk is mijn grootste hobby het ToonkunstOrkest Leiden, waarvan ik tweede fluitist ben.