Sociaal vangnet

Sociaal vangnet Een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, dat is onze opdracht. Wij staan voor eerlijk delen en werken aan het verkleinen van de verschillen tussen arm en rijk. Wie (even) niet kan moet kunnen rekenen op een fatsoenlijk vangnet. Het gaat daarbij niet alleen om een behoorlijk inkomen maar ook om zaken als goede zorg en huisvesting. Ons standpunt Door de economische crisis is werk en armoedebestrijding nog urgenter geworden. De eerste tekenen zijn al zichtbaar dat vooral jongeren, laagopgeleiden, eenoudergezinnen en nieuwe Nederlanders de eerste slachtoffers worden van de crisis. De beste vorm van armoedebestrijding is werk. Alle Nederlanders moeten de kans krijgen om mee te doen. Wie toch zijn baan verliest of niet kan werken, laten we niet in de steek: de PvdA zorgt voor een solide vangnet.

Deze tekst is nog in bewerking