Raadsleden PrO

Tim van Tongeren

Tim van Tongeren

kandidaat bestuurslid

Ria Pasterkamp

Ria Pasterkamp

Commissie Ruimte. Onderwerpen: o.a. ruimtelijke ordening, duurzaamheid, afvalinzameling, groen(onderhoud) en verkeer