Door op 12 december 2015

Werkplan en begroting 2016 goedgekeurd

Tijdens de ALV van 26 november jl. hebben de leden van de PvdA-afdeling Oegstgeest het werkplan en de begroting van 2016 goedgekeurd.

De PvdA-afdeling Oegstgeest werkt op lokaal niveau samen met GroenLinks. Lokale activiteiten worden daarom ook vanuit deze samenwerking georganiseerd. Het bestuur van Progressief Oegstgeest – met daarin een afvaardiging vanuit het PvdA-bestuur – is daarvoor verantwoordelijk.

De PvdA-afdeling Oegstgeest zal zich daarom in haar activiteiten met name richten op het organiseren van bijeenkomsten met een nationale of internationale thematiek.

Het komend jaar willen we de volgende activiteiten ondernemen:

  • organiseren bezoek aan de Eerste Kamer, onder leiding van het Oegstgeester Kamerlid Nico Schrijver;
  • organiseren bezoek aan de Tweede Kamer, onder leiding van het Oegstgeester Kamerlid Roelof van Laar;
  • organiseren bijeenkomst met landelijke politicus over vreemdelingenbeleid/vluchtelingencrisis;
  • organiseren bijeenkomst over de zorgcoöperatie; en
  • ontwikkelen informatiepakket nieuwe leden.

Verder staat 2016 ook deels in het teken staan van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Er zal een ALV georganiseerd moeten worden om de leden inspraak te geven voor het verkiezingsprogramma en mogelijk amendementen en/of moties te helpen laten indienen.

De begroting die de leden voor de uitvoering van dit werkplan hebben goedgekeurd, is hier te vinden.