10 november 2015

Voor of tegen stemmen? Belangrijk referendum op 6 april

Binnenkort barst in de media de discussie los over het associatieverdrag tussen Oekraïne, de Europese Unie en haar 28 lidstaten. De actiegroep GeenPeil heeft een referendum afgedwongen over dit verdrag door in korte tijd ruim 420.000 handtekeningen op te halen.

Partij van de Arbeid afdeling Oegstgeest organiseert daarom op 26 november een discussie met twee PvdA-leden uit het Parlement. Nico Schrijver (Eerste Kamerlid) en Roelof van Laar (Tweede Kamerlid), komen over het referendum vertellen. Beiden wonen in Oegstgeest.

Op 6 april 2016 zal in Nederland het referendum worden gehouden over de wet die voor Nederland de Associatieovereenkomst tussen Oekraïne en de Europese Unie (EU) regelt. Het is de eerste keer dat een referendum wordt gehouden over een wet die al is aangenomen. Het referendum is alleen raadgevend, maar de regering is verplicht om daarna het verdrag opnieuw te overwegen.

Foto: Ivan Bandura. Creative commons licentie.

Foto: Ivan Bandura. Creative commons licentie.

De PvdA is een van de partijen die In het parlement het houden van een referendum heeft mogelijk gemaakt. Roelof van Laar zal toelichten waarom de PvdA een voorstander is van het houden van referenda en wat hij vindt van een referendum over dit onderwerp. Nico Schrijver is deskundig op het terrein van het Internationaal Recht en Europa en zal vertellen wat dit verdrag gaat inhouden als het in werking treedt. Hier alvast een voorproefje.

25 jaar na het einde van de Koude Oorlog, kampt Europa nog steeds met gebrek aan stabiliteit aan de oostgrenzen. De EU wil daarom het streven naar vrede en veiligheid, vrijheid, democratie en respect voor de rechten van de mens, verankeren in een samenwerkingsovereenkomst met meerdere landen aan de oostgrenzen van Europa, waaronder Oekraïne.
Dit is nadrukkelijk niet bedoeld als voorportaal van een EU-lidmaatschap. De EU heeft al associatieovereenkomsten met veel andere landen in de wereld.
Natuurlijk zijn na de bezetting van de Krim, de gevechten in Oost- Oekraïne en het neerhalen van het vliegtuig de MH 17, hierbij de ogen en oren gericht op Moskou: hoe valt het daar dat de EU deze overeenkomst sluit? Natuurlijk moet Rusland hierover goed worden geïnformeerd, maar er kan geen sprake zijn van een soort instemmingsrecht van Rusland. Oekraïne is een onafhankelijke staat.
Wel heeft Oekraïne nog een lange weg te gaan naar een markteconomie en een volwaardige rechtstaat zonder corruptie en met eerbiediging van de rechten van minderheden. De EU, de OVSE, de Raad van Europa en individuele landen zoals Nederland kunnen helpen bij het opstellen van wetgeving, training van juridisch personeel, politie en bijvoorbeeld gevangenisbewaarders. Daarmee kan worden bijgedragen aan stabiliteit, vrijheid en economische en sociale vooruitgang.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op 26 november in de Kapelzaal van het Dorpscentrum Oegstgeest, lijtweg 9. Aanvang: 20.30 uur.