2 november 2015

Uitnodiging ALV en thema-avond referendum Oekraïne

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de Ledenvergadering van de PvdA afdeling Oegstgeest op: donderdag 26 november 2015
Locatie: Dorpscentrum “Kapel-zaal”, Lijtweg 9 te Oegstgeest

De avond zal bestaan uit een intern gedeelte en een thema.

Intern deel/bijzondere ledenvergadering/bestuurswisseling.
Ton Kohlbeck treedt terug als voorzitter maar blijft gelukkig wel aan als bestuurslid.
Ingeborg Breuers is thans zowel secretaris als penningmeester.
Voorgesteld wordt Marja Kraakman te benoemen als voorzitter.
Voorgesteld wordt Arjen van Berkel te benoemen als penningmeester.

Het bestuur ziet er na deze benoemingen als volgt uit:
– voorzitter: Marja Kraakman
– secretaris: Ingeborg Breuers
– penningmeester: Arjen van Berkel
– leden: Ton Kohlbeck, Maarten Haasnoot, Jan Hermans, Paula van Schaveren, Remko Veenstra.

Tegenkandidaten kunnen gesteld worden tot 24 november 2015 door een mail te verzenden naar Ingeborg Breuers ( i.breuers@denbreems.com ).

Vaststellen werkplan en begroting 2016:
Zowel een concept werkplan als een concept begroting liggen ter inzage, een kwartier voor aanvang van de vergadering. Tijdens de vergadering wordt voorgesteld met deze stukken in te stemmen.

Het Interne Gedeelte (uitsluitend voor leden) is van 19.45 tot 20.15 uur.
Agenda Interne Gedeelte:
• Opening
• Benoeming nieuwe bestuursleden
• Goedkeuring werkplan en begroting
• Rondvraag
• Sluiting

Het tweede gedeelte zal in het teken staan van het “Referendum Oekraïne” Aanvang 20.30 uur

De sprekers zullen zijn: Nico Schrijver, Eerste Kamerlid PvdA
Roelof van Laar, Tweede Kamerlid PvdA

Gesproken wordt over wat het referendum Oekraïne inhoudt, over de juridische consequenties en het effect op ons EU-lidmaatschap.