Door Jan Hermans op 15 maart 2015

PvdA-vergadering over referendum Oekraïne

Op 26 november hield de PvdA-Oegstgeest een vergadering over het referendum van 6 april 2016 over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne. Het was een levendige vergadering, die ermee begon dat Nico Schrijver (Eerste Kamerlid voor de PvdA en wonend in Oegstgeest) de groeten aan de vergadering overbracht van de president van Oekraïne, Porosjenko. De president was juist die dag op bezoek in Nederland en Nico had hem gesproken. Uiteraard kwam het referendum over het verdrag aan de orde. De president gaf aan dat het verdrag vooral moet worden gezien als de uitdrukkelijke wil van de overgrote meerderheid van de Oekraïense bevolking om terug te keren naar Europa. Daarvoor is wel hulp vanuit de EU hard nodig op terreinen als corruptiebestrijding, versterking van de rechtstaat, verbetering van het onderwijs enz. Het verdrag is al door 23 van de 28 EU-lidstaten goedgekeurd.

IMG_0184 (1)

In de vergadering beklemtoonde Nico dat het verdrag niet alleen voor de Oekraïense bevolking van groot belang is maar ook voor Nederland en de gehele EU. Met dit verdrag wordt Oekraïne immers een stabieler land en dat is voor Europa als geheel van grote betekenis. Daarbij komt ook dat investeren in Oekraïne aantrekkelijker wordt gemaakt en ook dat is van belang. Niet alleen voor Oekraïne maar ook voor Nederland: Nederland is na Duitsland de tweede investeerder in Oekraïne.

Marit Maij, Tweede Kamerlid voor de PvdA, was de tweede spreker en aan haar werd gevraagd wat de PvdA-fractie doet met de uitslag van het raadgevend (!) referendum als dat – onverhoopt, vond iedereen – negatief uitvalt. Marit was daar duidelijk over: de uitslag van een geldig referendum wordt gerespecteerd. Daarbij werd wel de hoop uitgesproken door de gehele vergadering dat het referendum niet ontaardt in een strijd over het lid worden van Oekraïne van de EU : dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat om het bieden van hulp op allerlei gebied. Dat moet niet onmogelijk worden gemaakt door discussies die hier nu niet aan de orde zijn.