Door Marja Kraakman op 7 februari 2016

Ontmoeting tussen oud en jong PvdA ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de PvdA

Op 9 februari 2016 bestaat de landelijke PvdA 70 jaar. Met het oudste lid dat bij de oprichting aanwezig was, de nu 90-jarige André Köbben uit de Merenwijk in Leiden en het jongste lid van de PvdA afdeling Oegstgeest, Roos Hofstra, hebben wij bij dit jubileum stil gestaan.

André en Roos, van verschillende generaties, beiden politiek betrokken over wat hen bindt om nu lid van de PvdA te zijn. En natuurlijk willen we van André een stukje geschiedenis terug horen!

Afbeelding1

Door: Marja Kraakman, voorzitter PvdA Oegstgeest

André was 20 jaar toen de PvdA op 9 februari 1946 in Krasnapolsky in Amsterdam werd opgericht. Hij was in die tijd student en maakte deel uit van Politeia. Dit was een studentenvereniging die zich met politiek bezighield en dan vooral met linkse progressieve politiek. Dat was reden dat de organisatoren hen hadden uitgenodigd.

De meeste aanwezigen waren van middelbare leeftijd en mannen. Zo ging dat toen!

André vond het een belevenis om dit congres mee te maken. Minister-president Schermerhorn was aanwezig. Zijn stem had hij wel eens op de radio gehoord maar er was nog geen tv en nu zag je hem daar zomaar op het podium zitten! Ook Koos Vorrink, de bekende sociaaldemocratische voorman al van voor de oorlog, was er. En Drees moet er natuurlijk ook zijn geweest maar André kan zich niet meer herinneren dat hij hem op het podium heeft zien zitten. Oud, de latere liberale voorman en destijds burgermeester van Rotterdam , zat wel op het podium. Hij was uitgenodigd als prominent bestuurder. Maar, zo herinnert hij zich, Oud zat niet echt blij daar op zijn stoel. Later heeft Oud de VVD opgericht. Die dag in 1946 is André lid geworden van de PvdA. André heeft antropologie gestudeerd en is uiteindelijk hoogleraar geworden.

Roos zit nog in 6 VWO. Vorig jaar is ze lid geworden van de PvdA. Ze heeft eerst goed rondgekeken bij welke partij ze haar ideeën het meest herkende. Dat is de PvdA geworden. Roos wil volgend jaar bestuurskunde gaan studeren. Ook dat is voor haar een reden om lid van een politieke partij te zijn.

Het leuke is dat Roos zich heeft aangesloten bij de jonge socialisten. André bezoekt nog steeds de bijeenkomsten van de oude socialisten. Beide onderdelen van de PvdA bieden thema – en discussiebijeenkomsten. Zowel Roos als André gaan naar die bijeenkomsten waar ze met het thema wat hebben. Roos leert er bovendien discussiëren en na te denken over allerlei actuele maatschappelijke issues.

Uiteraard komt in dit gesprek het vluchtelingenprobleem aan de orde. Roos heeft jonge vluchtelingen op haar school die in aparte lokalen les krijgen. De eerste dag was het even wennen maar nu is het net als met andere jonge mensen en vallen ze niet meer op. André heeft veel bewondering voor de huidige PvdA politici en vindt het capabele mensen. Al die schreeuwers over de vluchtelingen, Syriërs zijn veelal hoogopgeleide mensen en dat is juist prettig bij het integratieproces, zo geeft hij aan.

Roos geeft aan dat je beide kanten, de voor en de tegenstanders, moet vergelijken want zo kan je de nuance behouden. Uit angst moet je niet iets gaan doen, niet voor of niet tegen een thema als vluchtelingen, is de mening van Roos. Angst is een slechte raadgever, aldus Roos.

Weer even terug naar de geschiedenis.

Heeft André er wel eens over gedacht zijn lidmaatschap op te zeggen? Met 70 jaar lidmaatschap ben je toch wel een hele trouwe volger. André geeft aan dat hij een paar keer heel erg boos is geweest. Een keer op Drees, toen die de 2e politionele actie in Indië steunde en doorzette. André zat toen in dienst en wilde niet uitgezonden worden: wat moesten wij Nederlanders daar. André heeft zich zodanig verzet dat men hem voor alle zekerheid maar niet heeft uitgezonden. Een tweede keer dat hij een groot verschil van mening had met de partijlijn was toen in de jaren 60-70 van de vorige eeuw de Nieuw Links beweging de DDR in die tijd als vrienden ging zien.

Toch heeft André er nooit voor gekozen om van de PvdA weg te lopen. Beter is je ideeën uit te dragen en het gesprek aan te blijven gaan.

Dit spreekt Roos erg aan. De keuze om bij een partij te blijven in plaats van weg te lopen. Ondanks dat je op onderdelen verschil van visie kunt hebben of dat je partij een moeilijke periode doormaakt.

 

De PvdA is ontstaan uit een fusie van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij ( SDAP) , De Vrijzinnig Democratische Bond en de Christelijk Democratische Unie. Daarnaast traden een paar prominente leden van de Christelijk Historische Unie en van de katholieke Christofoorgroep toe tot de nieuwe  partij, de PvdA.