Door René Sepers op 5 november 2016

9 november: ALV

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de Ledenvergadering van de PvdA afdeling Oegstgeest op: woensdag 9 november 2016

Locatie: Dorpscentrum, Lijtweg 9 te Oegstgeest

De avond zal bestaan uit de bestuurswisselingen en het verkiezingsprogramma.

Bestuurswisselingen (20:00-20:05)

Voorgesteld wordt om René Sepers (secretaris) en Gerritjan van Oven toe te laten treden als bestuursleden. Paula van Schaveren, Ingeborg Breuers, Ton Kohlbeck en Maarten Haasnoot treden terug als bestuursleden.

Het bestuur ziet er na deze benoemingen als volgt uit:

– voorzitter: Marja Kraakman

– secretaris: René Sepers

– penningmeester: Arjen van Berkel

– leden:Gerritjan van Oven, Jan Hermans, Remko Veenstra.

 

Het Verkiezingsprogramma (20:05-22:00)

Op 15 maart 2017 vinden de verkiezingen plaats. Het concept verkiezingsprogramma is op 24 oktober gepubliceerd.  Graag gaan we als bestuur met jullie op een interactieve manier in gesprek over dit programma om op het congres en eventueel daarvoor goed onze stem te kunnen laten horen.

Op het verkiezingscongres van 14 en 15 januari zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld.  Amendementen en moties kunnen ingediend worden tot 23 november 23.59 uur. Daarna worden de amendementen en moties met voldoende draagvlak (>100 steunbetuigingen) aan alle leden voorgelegd in het Stemlokaal met de vraag of men voor of tegen het amendement of de motie is, blanco stemmen kan ook. Amendementen en moties die tot veel discussie leiden worden op het congres geagendeerd.