30 maart 2016, om 20:00 | Dorpscentrum Oegstgeest (Kapelzaal)

De PvdA in een tijd van grote verandering: van oude zekerheden naar nieuwe uitdaging

De Partij van de Arbeid Oegstgeest nodigt u uit voor een  brainstorm op 30 maart, over een onderwerp dat ons met zorg  bezig houdt:

De PvdA in een tijd van grote verandering: van oude zekerheden naar nieuwe uitdaging.

Inleiders zijn:

  • Joop van den Berg, emeritus-hoogleraar Parlementaire Geschiedenis, oud-Eerste Kamerlid  voor de PvdA
  • Roelof van Laar, Tweede Kamerlid voor de PvdA

Reserveer dus de avond van 30 maart en discussieer mee!
Plaats en tijd: Dorpscentrum Oegstgeest (Kapelzaal), Lijtweg 9, 20.00 uur.

Waarom vinden we het dringend om hierover te praten?
We zien met zorg dat steeds meer mensen hun vertrouwen verliezen in de politiek en de PvdA in het bijzonder. De partij is zo ver gezakt in de peilingen, dat ze haar positie dreigt te verliezen  als een van de grote partijen in het parlement en als kansrijke kandidaat voor de nieuwe regering die in 2017 wordt gevormd.

En juist nu is het zo belangrijk, dat de kernwaarden van de sociaaldemocratie voorop staan bij het aanpakken van de actuele maatschappelijke vraagstukken. Een groot gevaar vormt het ontbreken van vertrouwen in, en respect voor bestuurders en mensen met openbare functies. De groeiende  steun voor populistische partijen die vooroordelen  en het `ieder voor zich`aanjagen, is gevaarlijk in een samenleving waarin individuen steeds minder veiligheid ervaren in vanzelfsprekende verbanden van relaties en organisaties.

Vraagstukken als  de grote stroom vluchtelingen en arbeidsmigranten, de angst voor terreur, de groeiende ongelijkheid, de onzekerheid over werk, inkomen, zorg en solidariteit in Europa, de wereldwijde klimaat- en energieproblematiek, vragen juist nu om realistisch maatschappelijk debat en richting geven waar mensen zich in herkennen.

De Partij van de Arbeid werkt hard aan verandering, regeert constructief mee in moeilijke omstandigheden, maar doet dat volgens ons niet zichtbaar genoeg en niet op de moderne, aansprekende  manier waarmee je in deze tijd meetelt! De bestuurders zijn geen toonzetters in het debat, bieden geen houvast in een tijd waarin veel mensen bang en onzeker zijn.

Op 30 maart willen we zoeken naar de factoren waardoor de PvdA in deze situatie terecht is gekomen. Maar ook brainstormen over wat er anders kan en moet! We willen naar aanbevelingen toe die we aan fracties en partijbestuur kunnen sturen om een bijdrage te leveren aan de belangrijke  keuzes die gemaakt gaan worden: als regeringspartij in het laatste jaar, voor de onderwerpen in de verkiezingscampagne en voor kandidaten voor de nieuwe Tweede Kamer.

Herkent u onze zorgen en wilt u meedenken? Doe mee aan het debat en denk mee over hoe de nieuwe uitdaging voor de sociaaldemocratie/PvdA eruit ziet en wat er concreet gedaan kan worden!